TSC'04 en Sportclub Irene gaan met elkaar in gesprek

In het kader van de sportvisie van de gemeente Venlo is met alle voetbalverenigingen in de gemeente Venlo een gesprek gevoerd over hun toekomst. Dit mede om als uitwerking van de sportvisie ook het accommodatiebeleid van de gemeente Venlo vorm te gaan geven. In Venlo is een overschot aan voetbalvelden en het aantal voetballers binnen de gemeente Venlo is in twee jaar tijd met ruim 400 afgenomen. Voor ons sportpark geldt ook een veldenoverschot en voor de clubs een terugloop van ledenaantallen.

 

In het accommodatiebeleid wordt op deze ontwikkeling ingespeeld en wordt gekeken waar mogelijkheden liggen om velden een andere bestemming te geven. Voor sportpark Bakenbos wordt gekeken naar een clustering van binnen- en buitensport. Een verplaatsing van de Gulickhal naar Bakenbos wordt onderzocht, evenals de realisatie van een kunstgrasveld. Zelfs een verplaatsing van de tennisvereniging op langer termijn wordt in het onderzoek meegenomen.

Sportclub Irene en TSC’04 gaan met elkaar in gesprek. Het doel is om gezamenlijk te kijken hoe hun toekomst eruit gaat zien en hoe van sportpark Bakenbos optimaal gebruik kan worden gemaakt zodat het kan uitgroeien naar een multifunctioneel kloppend hart van Tegelen. Ook een intensieve samenwerking tussen Sportclub Irene en TSC’04 wordt onderzocht. Afgevaardigden van beide verenigingen gaan samen met de gemeente Venlo de mogelijkheden met betrekking tot samenwerking en de toekomst van sportpark Bakenbos uitwerken en presenteren aan de beide besturen.