Beste leden,

Op onze ledenvergaderingen hebben we jullie, als leden van onze verenigingen, geïnformeerd over de ontwikkeling van de Bakenbos en de samenwerking tussen TSC’04 en Sportclub Irene. Inmiddels zijn we enkele maanden met constructieve gesprekken verder en wordt het tijd om jullie te informeren over de voortgang.

Procesbegeleiding

Voorheen verliepen die gesprekken onder begeleiding van de gemeente Venlo. Op ons verzoek is inmiddels een onafhankelijke begeleider aangesteld in de persoon van Ron van den Bekerom. Ron is zelfstandig sportconsultant en beschikt over een ruime ervaring op de voor ons relevante beleidsterreinen.

We hebben Ron de afgelopen tijd leren kennen als een prettige gesprekspartner die ons als verenigingen verder kan helpen in de verdere intensieve samenwerking die we als clubs aan kunnen gaan en het onderzoek naar een mogelijke fusie. Belangrijke voorwaarde in dit proces is voor beide besturen de doorontwikkeling van de Sportkern Bakenbos. Dit betekent realisatie van kunstgras, één voetbalvereniging én duidelijkheid over de toekomst van het sportpark. Daarnaast zal er een organisatorisch en inhoudelijk toekomstdocument moeten komen dat gedragen wordt door leden van beide verenigingen.

Noodzaak voor ontwikkeling Bakenbos

Zoals jullie allemaal weten is het onze wens dat er het gehele jaar door gevoetbald kan worden op de Bakenbos. Het is een doorn in ons oog dat we vooral gedurende de wintermaanden niet kunnen doen wat we zo graag willen: ‘voetballen’! Daarvoor is het nodig dat onze huidige accommodatie wordt uitgebreid met een of meerdere kunstgrasvelden.

In de door de gemeenteraad vastgestelde sportaccommodatievisie is realisatie van kunstgras én realisatie van één voetbalvereniging op sportkernen (waaronder Bakenbos) opgenomen. In diezelfde sportaccommodatievisie is, waar mogelijk, samenvoegen van buiten- en binnensportaccommodaties opgenomen. In die zin maken wij ons sterk voor de nieuwe sporthal “Gulick” op ons sportpark. Hoewel de locatie voor de nieuwe sporthal nog ongewis is, zijn de kosten voor de nieuwbouw van sporthal Gulick opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Venlo.

Deze vastgestelde visie op sportaccommodaties biedt perspectief, maar dient voor ons uiterlijk dit najaar geconcretiseerd te worden. De komende maanden zullen we dan ook met de gemeente Venlo optrekken om deze zaken invulling te geven en tot concrete planvorming te komen. Hierbij zullen wij ook vanuit onze kant mee moeten denken met de meerwaarde voor de gemeente Venlo, zowel inhoudelijk als financieel.

Verdere proces

De komende tijd worden twee processen opgestart. Het eerste proces, zoals hierboven beschreven, zal door de gemeente Venlo worden opgezet en zal zich richten op de ontwikkeling van de Bakenbos. Daarnaast neemt Ron ons komende tijd mee in het proces van samenwerking en voorbereiding op een mogelijke fusie.

1. Organisatieontwikkeling

Wat betekent een mogelijke fusie voor o.a. de organisatie, de financiën en het gebruik van de accommodatie? Dit is in eerste instantie een aangelegenheid voor de beide besturen. Om slagvaardig te kunnen handelen vaardigen beide besturen drie bestuursleden af om zitting te nemen in een zogeheten stuurgroep.

2. Inhoudelijke verdieping

Wanneer vanuit de stuurgroep het ‘toekomstplaatje’ is geschetst. Komen we toe aan meer operationele zaken zoals technische aangelegenheden, identiteit, clubhuis en vrijwilligers. Vanzelfsprekend maken wij dan graag gebruik van de kennis en ervaring van alle leden, ieder op zijn specifiek terrein. Het komen tot een toekomstdocument dat gedragen wordt door de leden van beide verenigingen is hierbij essentieel.

3. Formele fusietraject

Dit is de laatste stap in het beoogde proces. Het beoogde formele fusietraject zal pas starten na duidelijkheid over de doorontwikkeling van de Bakenbos én nadat de uitwerking van ons gezamenlijk ‘toekomstplaatje’ is vastgesteld door de leden in de ledenvergadering bij beide verenigingen.

Beste leden, wij hopen jullie hiermee naar tevredenheid geïnformeerd te hebben over de actuele stand van zaken. De komende maanden zullen we jullie vaker middels een nieuwsbrief op de hoogte brengen van de actuele situatie. Ondanks de huidige situatie rondom het coronavirus blijven wij dit proces voortzetten via online vergaderingen. Voor vragen kunnen jullie je richten tot:

TSC'04: Juul Munten / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sportclub Irene: Jeroen Triest / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met sportieve groet,

 

Besturen TSC'04 en Sportclub Irene