Bestuur TSC'04

Gepost in Vereniging

Bestuur TSC'04
info@tsc04.nl

Voorzitter
Juul Munten

Penningmeester
Roy Hendrix

Secretaris
Ted Rutjens

Overige bestuursleden
Bas Nooten
Ruud Kessels
Patrick Faassen
Maikel Smeets

 

Privacy beleid

Gepost in Vereniging

 TSC'04 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TSC'04 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TSC'04 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma

Gepost in Vereniging

Gedragscode "Waardevolle Club"

Gepost in Vereniging

 1. Toon respect voor anderen.
 2. Bij thuiswedstrijden ben je een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast.
 3. Heb respect voor ieders eigendommen en ben aansprakelijk voor zelf aangerichte schade.
 4. Gedraag je conform de regels voor "Alcohol in sportkantines".
 5. Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen.
 6. Respecteer het verbod op soft- en harddrugs.
 7. Onthoudt je van ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover anderen.
 8. Accepteer een opgelegde straf door scheidsrechter, club of K.N.V.B.
 9. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag.
 10. Meldt een duidelijke overtreding van deze gedragsregels bij de vertrouwenspersoon van de club.
 11. Leef de verenigingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag
 12. Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over elkaar
 13. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen de club.
 14. Hanteer goede omgangsvormen en draag die uit.

Ledenadministratie

Gepost in Vereniging

In deze rubriek vind men diverse formulieren die verzonden kunnen worden naar de ledenadministratie van TSC'04.

Naast een aanmeldingsformulier, afmeldformulier en overschrijvingsformulier vind men hier ook een formulier om wijzigingen aan TSC'04 door te geven. In verband met een correcte administratie is het belangrijk dat wijzigingen snel en correct worden doorgegeven aan de administratie van TSC'04

logo menu

Aanmeldingsformulier

logo menu

Afmeldformulier

logo menu

Wijzigingsformulier